Dlatego Warto

Stowarzyszenie

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Zarz?d

Email Drukuj

Zarz?d Stowarzyszenia:

Prezes

Pani mgr Beata Kie?czewska Szmit

Wiceprezes

Pani mgr Justyna Zakrzewska

Sekretarz

Pani mgr Monika Chro?cielecka

Skarbnik

Pani mgr Anna Tomczuk

Cz?onkowie Zarz?du

Pani Irena Kuczy?ska

Pani Halina Kami?ska

Pani Bo?ena Gardocka

Komisja Rewizyjna:

Pani Henryka Cudnik

Pani Krystyna D?browska

Pani Jadwiga Just

Pani Zofia Maciak