Dlatego Warto

Stowarzyszenie

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Zarz?d

Zarz?d Stowarzyszenia Dlatego Warto 2017

Email Drukuj

Prezes

Pani Halina Kami?ska


Wiceprezes

Pani Krystyna Niewulis


Sekretarz

Pani Bo?ena Gardocka


Skarbnik

Pani Bo?ena Krajewska


Cz?onek Zarz?du

Pani Halina Dymek


Komisja Rewizyjna:

Pani Henryka Cudnik

Pani Krystyna D?browska

Pani Jadwiga Just

Pani Zofia Maciak


 

Zarz?d

Email Drukuj

Zarz?d Stowarzyszenia:

Prezes

Pani mgr Beata Kie?czewska Szmit

Wiceprezes

Pani mgr Justyna Zakrzewska

Sekretarz

Pani mgr Monika Chro?cielecka

Skarbnik

Pani mgr Anna Tomczuk

Cz?onkowie Zarz?du

Pani Irena Kuczy?ska

Pani Halina Kami?ska

Pani Bo?ena Gardocka

Komisja Rewizyjna:

Pani Henryka Cudnik

Pani Krystyna D?browska

Pani Jadwiga Just

Pani Zofia Maciak