Dlatego Warto

Stowarzyszenie

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start 1%

1%

Email Drukuj

Zwracamy si? do Pa?stwa z gor?c? pro?b? o skorzystanie z mo?liwo?ci przekazania 1% podatku dochodowego na rzeczStowarzyszenia Dlatego Warto.


Stowarzyszenie od 2012 posiada status Organizacji Po?ytku Publicznego o numerze KRS 0000355778.


Aby wspomc naszych podopiecznych, wystarczy wype?ni? formularz rocznego zeznania podatkowego PIT i wpisa? nasz numer


KRS 0000 355 778

Wi?kszo?? dzia?a? jest mo?liwa tylko dzi?ki 1%.