Dlatego Warto

Stowarzyszenie

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

O nas

Email Drukuj
Ocena użytkowników: / 11
SłabyŚwietny 

PROJEKTY


ROK 2017

1)Pomoc w organizacji oraz ufundowanie jednej z g?wnych nagrd w IV Turnieju Tenisa Sto?owego Osb Niepe?nosprawnych ?om?a 2017 organizowanego przez Warsztat Terapii Zaj?ciowej przy Zak?adach Spo?ywczych "Bona" sp. z o.o. w ?om?y

2. Wycieczka edukacyjna do O?rodka Wypoczynkowego "Knieja" w Rajgrodziezrealizowana ze ?rodkw PEFRON - Miejski O?rodek Pomocy Spo?ecznej Biuro Zatrudnienia i Rehabilitacji Osb Niepe?nosprawnych w ramach dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osb niepe?nosprawnych 2017 rok


........................................................................................................................................................................

ROK 2016

1)Pomoc w organizacji w III Turnieju Tenisa Sto?owego Osb Niepe?nosprawnych ?om?a 2016 organizowanego przez Warsztat Terapii Zaj?ciowej przy Zak?adach Spo?ywczych "Bona" sp. z o.o. w ?om?y

2)Realizacja zadania publicznego Poszukaj swojej jab?oni przedstawienie teratralne grupy teratralnej "Gesty" WTZ w ?om?y zrealizowanew ramach organizacji otwartych imprez kulturalnych, premiera przedstawienia odby?a si? w Teatrze Lalki i Aktora w ?om?y w dniu 26.03.2017 roku

3) Dofinansowanie wycieczki edukacyjnej do Warszawy do teatru "Buffo" na przedstawienie pt. " Wieczr Ba?ka?ski"


.......................................................................................................................................................................

ROK 2015

1) Wycieczka edukacyjna do Warszawy - Teatr Roma na spektakl muzyczny " Mamma mia" zrealizowany ze ?rodkw PEFRON - Miejski O?rodek Pomocy Spo?ecznej Biuro Zatrudnienia i Rehabilitacji Osb Niepe?nosprawnych w ramach dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osb niepe?nosprawnych

2) Integracyjne Spotkanie Op?atkowe zrealizowane ze ?rodkwPEFRON - Miejski O?rodek Pomocy Spo?ecznej Biuro Zatrudnienia i Rehabilitacji Osb Niepe?nosprawnych w ramach dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osb niepe?nosprawnych

3) Pomoc w organizacji w II Turnieju Tenisa Sto?owego Osb Niepe?nosprawnych ?om?a 2015 organizowanego przez Warsztat Terapii Zaj?ciowej przy Zak?adach Spo?ywczych "Bona" sp. z o.o. w ?om?y

...........................................................................................................................................................................

ROK 2014

1)Organizacja wyjazdu integracyjnego do Teatru Narodowego w Warszawie na spektakl ?luby panie?skie w ramach dofinansowania ze ?rodkw PFRON sportu, kultury, rekreacji iosb niepe?nosprawnych

2)Realizacja zadania "Szko?a plecw". Profilaktyka oraz dzia?ania fizjoterapeutyczne zwi?zane z blami kr?gos?upa u osb niepe?nosprawnych i ich rodzin." w ramach Ochrony i Promocji Zdrowia

3)Realizacja zadania "Nagranie filmu pt.:jeszcze jedna prba. Udzia? w Europejskim Festiwalu Integracja Ty i Ja" w ramach organizacji otwartych imprez kulturalnych

1)Realizacja zadania "Edukacja m?odzie?y niepe?nosprawnej, ich rodzin oraz osb pracuj?cych z niepe?nosprawnymi w zakresie rozpoznawania i przeciwdzia?ania przemocy w rodzinie" w ramach Przeciwdzia?ania uzale?nieniom i patologiom spo?ecznym.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROK 2013

1)Realizacja zadania "Rozwj profesjonalnych form pomocy psychologicznej i socjoterapeutycznej dla dzieci i m?odzie?y wychowuj?cej si? w rodzinach dotkni?tych problemem alkoholowym, narkomani? i przemoc? w rodzinie" w ramach Przeciwdzia?ania uzale?nieniom i patologiom spo?ecznym.

2)Realizacja zadania Wsplne kol?dowanie koncert kol?d osb niepe?nosprawnych z m?odzie?? zespo?u Bateriada w ramach organizacji otwartych imprez kulturalnych

3)Organizacja wyjazdu integracyjnego do Teatru w Warszawie na spektakl METRO w ramach dofinansowania ze ?rodkw PFRON sportu, kultury, rekreacji i turystyki osb niepe?nosprawnych.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROK 2012

1)Realizacja zadania Wsparcie psychologiczno terapeutyczne osb niepe?nosprawnych i ich rodzin w ramach Ochrony i Promocji Zdrowia

2)Realizacja zadania Przedstawienie pt. Trzy drzewa w ramach Organizacji ROK 2011

3)Realizacja zadania Przedstawienie muzyczne pt. Tu tam tam i tu w ramach organizacji otwartych imprez kulturalnych


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROK 2011

1)Realizacja zadania Przedstawienie muzyczne pt. Tu tam tam i tu w ramach Organizacji otwartych imprez kulturalnych.