Dlatego Warto

Stowarzyszenie

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Wydarzenia Wydarzenia Wycieczka do Rajgrodu

Wycieczka do Rajgrodu

Email Drukuj

Dnia 22 czerwca 2017 roku, odby?a si? edukacyjno- integracyjna wycieczka do centrum Szkoleniowo-Rekracyjnego "Knieja" w Rajgrodzie. Stowarzyszenie "Dlatego Warto" zorganizowa?o dla osb niepe?nosprawnych dwudniowy wyjazd nad jezioro rajgrodzikie. W trakcie wycieczki, uczestnicy nie tylko podziwiali przyrod? ale zdobyli wiedz? na temat drzew i ro?linno?ci lasw polskich. W czasie trwania wyczieczki, nie zabrak?o interesuj?cychspotka?, podczas ktrych wszyscy z ch?ci? uczestniczyli wzabawach i grach logicznych. Wycieczkowicze mieli okazj? poprzez liczne gry planszowe, gry s?owne oraz edukacyjne nie tylko ?wietnie si? bawi? ale tak?e rozwija? kreatywne my?lenie i spostrzegawczo??. Nies?ychan? atrakcj? okaza?o si? p?ywanie na rowerkach wodnych, nie tylko jako forma rozrywki ale te? mi?y trening ruchowy. Wszyscy uczestnicy tej sympatycznej wycieczki byli bardzo zadowoleni. Nie zabrak?o wra?e? zarwno dla ducha jak i dla cia?a a nawet te? i dla umys?u. Wycieczkowicze pragn? podzi?kowa? zarz?dowi Stowarzyszenia "Dlatego Warto" za tak wspania?? przygod? i czekaj? ju? na kolejny projekt wsplnych przedsi?wzi??. Pragniemy rwnie? serdecznie podzi?kowa? ca?emu personelowi O?rodka "Knieja", na pewno b?dziemy chcieli jeszcze nie raz do niego wrci?!!!!