Dlatego Warto

Stowarzyszenie

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Wydarzenia Wydarzenia III Turniej Sto?owy Osb Niepe?nosprawnych ?om?a 2016

Email Drukuj

Po raz kolejny by?o mi?o nam by? wsp?organizatorem wraz z Warsztatami Terapii Zaj?ciowej w ?om?y ju? III TurniejuTurnieju Tenisa Sto?owego Osb Niepe?nosprawnych ?om?a 2016.

Turniej odby? si? dnia 27.04.2016r. w po??czeniu z Festynem Zdrowia organizowanym przez AZSP przy PWSIiP w ?om?y. Organizatorami Turnieju byli: WTZ Z.S. BONA sp. z o.o. w ?om?y, AZSP przy PWSIiP w ?om?y, Stowarzyszenie DLATEGO WARTO, KU AZS przy PWSIiP w ?om?y, ?CRE w ?om?y.

Celem turnieju by?a popularyzacja tenisa sto?owego w?rd osb niepe?nosprawnych jak rwnie? promowanie zdrowego sp?dzania czasu wolnego. Spotkanie okaza?o si? wyj?tkowe pod wzgl?dem liczby uczestnicz?cych zawodnikw. Do Turnieju zg?osi?o si? 84 osoby z 14 o?rodkw.

Sponsorami turnieju byli:

- ZAK?ADY SPO?YWCZE BONA sp. z o.o. w ?om?y

- Stowarzyszenie DLATEGO WARTO w ?om?y

- Hurtownia budowlana Farmal w ?om?y

- Kalisto Zak?ad Stolarski

- Zak?ady Mi?sne MORLINY SA

- DANTEX Generalny dystrybutor w?dlin, mi?sa i drobiu ?wie?ego

- Sklep Spo?ywczy K1 w ?om?y

- Firma RADAWAY kabiny prysznicowe w Swarz?dzu

- Auto Depczy?scy autoryzowany diler KIA

Dzi?kujemy za sportowe wra?enia, jak zwykle nie zabrak?o wielu emocji oraz ciekawych rozgrywek sportowych. Mi?o by?o widzie? po raz kolejny osoby z poprzedniego roku turnieju jak rwnie? pozna? nowych zawodnikw z r?nych placwek. Cieszymy si? ?e w tak wspania?ej atmosferze odby? si? kolejny Turniej Tenisa Sto?owego Osb Niepe?nosprawnych ?om?a 2016.